سفر به کوبا؛ جایی در گذشته تاریخ

تور مشترک «یک تراول» با «مسترتریپیک» تاریخ سفر از ۲۴ آبان تا ۳ آذر مقاصد و مسیرهای سفر پنج شب هاوانا دو شب ترینیداد پرواز مستقیم از طریق استانبول با ترکیش ایرلاین تهران – استانبول استانبول – هاوانا مسیر هاوانا به ترینیداد زمینی هزینه سفر  مجموع هزینه‌ها شامل بلیط پرواز و تور هر نفر در […]

Read More...